You can rent a bike faster with the application

Register now

RENT A BIKE

GO!

RETURN A BIKE

RENT FASTER WITH MOBILE APPLICATION

See how you can rent bikes KAJTEROZ easily and quickly using the application on your smartphone.

MEET OUR BIKES

For adults and children. With a seat for the youngest and tandems. See all bikes that you can ride in KAJTEROZ!

STAGES OF LAUNCHING THE CHRM SYSTEM

See how the KAJTEROZ system will develop.

Map station

„Dostawa systemu Chorzowskich Rowerów Miejskich wraz z usługą operatorską na lata 2018-2021”, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałnie 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie – ZIT, w ramach projektu „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.