You can rent a bike faster with the application

Register now

RENT A BIKE

GO!

RETURN A BIKE

RENT FASTER WITH MOBILE APPLICATION

See how you can rent bikes KAJTEROZ easily and quickly using the application on your smartphone.

„Dostawa systemu Chorzowskich Rowerów Miejskich wraz z usługą operatorską na lata 2018-2021”, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałnie 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie – ZIT, w ramach projektu „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.