UWAGA! Zmiana daty rajdu rowerowego

15.03.2019

Ze względu na liczne postulaty mieszkańców, żeby rajd był dostępny również dla osób pracujących, zdecydowaliśmy się przesunąć go na sobotę, 27 kwietnia na godz. 11.00. Trasa nie ulega zmianie.

Informacje na stronie o wydarzeniu zostały zaktualizowane i są dostępne tutaj