(Polski) Prawie 43 tys. wypożyczeń roweru miejskiego w pierwszych miesiącach sezonu