(Polski) czasowe wyłączenie stacji numer 3793 – 3 maja/Pokoju