(Polski) 30 listopada – ostatni dzień sezonu rowerowego Kajteroz i rekordowe 276,4 tysięcy wypożyczeń!